Stretnutie s primátorom

20.12.2015

Dňa 17.12.2015 sa stretili zástupcovia klubu s primátorom mesta Trnavy Petrom Bročkom. Informovali ho o doterajších aktivitách klubu ako aj plánoch do budúcnosti. Zároveň spomenuli viacero návrhov na vzájomnú spoluprácu klubu s mestom pri organizovaní kultúrno spoločenských akcií.

Stretnutie s primatorom

Zľava: Ivan Pätoprstý, René Šimanský, Peter Bročka, Ján Tolarovič, František Drgoň