Klub

Minigolfový klub GK Trnava pôsobí od roku 1974. Je členom Slovenského zväzu dráhového golfu. Pravidelne sa zúčastňuje národných a medzinárodných turnajov. Vo svojej histórii dosiahol viacero úspechov v súťaži tímov aj jednotlivcov. Klub má na slovenské pomery širokú členskú základňu vo všetkých vekových kategóriách. Radi privítame u nás nových členov. Aktuálne klub prevádzkuje v Trnave minigolfové ihrisko v Parku Janka Kráľa. Ihrisko je prístupné pre verejnosť.